Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Clarificări la asociațiile de proprietari

Clarificări la asociațiile de proprietari

              În vederea clarificării unor aspecte care creează confuzii, constatate în timpul controalelor efectuate, ce privesc fondul de rulment, respectiv fondul de reparații, polițiștii locali cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad, aduc în atenția asociațiilor de proprietari următoarele precizări.

Astfel, agenții constatatori notifică administratorilor de imobile, obligația asociației de proprietari de a stabili, în scopul asigurării sumelor necesare pentru plăți curente, cuantumul și cota de participare a proprietarilor pentru constituirea fondului de rulment, astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice.

Totodată, proprietarii membri ai asociației de proprietari au obligația să aprobe anual un fond de reparații, utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, creșterea calității ambiental-arhitecturale a construcțiilor, precum și pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune.

Administratorul gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, atât fondul de rulment, cât și cel de reparații, constituite la dispoziția asociației de proprietari și se ocupă de organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă a veniturilor și cheltuielilor asociației de proprietari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația financiar-contabilă.              

Sumele încasate pentru constituirea fondului de rulment și a fondului de reparații se depun, obligatoriu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, în contul asociației de proprietari.

            În termen de 5 zile de la încetarea contractului de administrare, administratorul este obligat să prezinte, președintelui asociației de proprietari și cenzorului/comisiei de cenzori, contabilitatea fondului de reparații și a fondului de rulment și să o transfere noului administrator.

            Neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparații sau a fondului de rulment constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Sari la conținut