Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Modificări legislative

Modificări legislative

Direcția Generală Poliția Locală Arad aduce în atenția cetățenilor modificările legislative, care au intrat în vigoare în data de 29.06.2024, referitoare la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Astfel, potrivit OUG nr. 195/2002, atât poliția rutieră cât și poliția locală pot dispune relocarea vehiculelor staționate regulamentar (mutarea acestora), în situația în care această măsură este necesară pentru a permite executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii publice de interes național sau local, intervenția serviciilor de urgență în vederea prevenirii sau limitării efectelor unor accidente, calamități sau dezastre, instituirea unor măsuri de ordine și siguranță publică.

Măsura relocării se dispune din oficiu ori la solicitarea administrației publice locale, administratorului drumului public sau a instituțiilor care realizează lucrări de intervenție.

În situația în care mutarea mașinilor este necesară pentru desfășurarea unor activități planificate, relocarea se poate dispune numai în cazul neconformării, deși anterior a fost realizată informarea publică privind necesitatea eliberării spațiului respectiv cu destinația de parcare.

Menționăm faptul că relocarea vehiculelor se face în imediata apropiere a locului staționării acestora ori în cel mai apropiat spațiu cu destinația de parcare, administrația publică locală ori, după caz, administratorul drumului public adoptând măsuri de informare a proprietarului sau deținătorului vehiculului cu privire la locul unde acesta a fost relocat. Contravaloarea cheltuielilor pentru relocare se suportă de către administrația publică locală ori de către administratorul drumului public sau de către executantul lucrării ori prestatorul serviciului, după caz.

Potrivit noilor modificări, contravenientul nu mai are în favoarea sa avertismentul, în situația încălcării faptele prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și (4), respectiv art. 105, aplicându-se amenda prevăzută de lege.

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 precizează că nu mai este necesară confirmarea unui martor în situația în care contravenientul refuză ori nu poate să semneze procesul-verbal, iar aceste împrejurări sunt înregistrate cu mijloace audio-video ale organului din care face parte agentul constatator.

            Totodată, procesul-verbal se consideră comunicat pe loc, în cazul în care contravenientul este prezent la încheierea acestuia și refuză primirea iar aceste împrejurări sunt înregistrate cu mijloace audio-video ale organului din care face parte agentul constatator.

Nu este necesară semnarea procesului-verbal de către un martor nici în situația în care procedura de afișare este înregistrată cu mijloace audio-video ale organului din care face parte agentul constatator. 

Sari la conținut