Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Prelucrare date cu caracter personal

CONFIDENȚIALITATE
1. SCOPURILE, TEMEIURILE PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE
Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile definite în legislația privind
protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv – Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD).
Primăria Municipiului Arad colectează, utilizează și prelucrează datele personale oferite, numai pentru realizarea scopurilor în
care au fost colectate, respectiv soluționarea cererilor, reclamațiilor și sesizărilor depuse de către solicitanți.
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Primăria Municipiului Arad prin serviciile / birourile /
compartimentele din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la solicitări.
Nu prelucrăm datele dvs. personale în alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un
consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal.

2. PARTAJAREA DATELOR PERSONALE CU TERȚE PĂRȚI:
Colaborăm cu furnizori de servicii pentru a prelucra datele dumneavoastră personale în numele nostru, servicii precum: servicii
de mentenanță pentru aplicații informatice, servicii de contabilitate, gestionarea taxelor si impozitelor locale, servicii de
expediere corespondență si a altor sume care se fac venit al bugetului local, dezvoltare web, transmiterea de materiale
informative, servicii specifice evenimentelor publice etc.
– În cazul unor cereri întemeiate, furnizăm datele dvs. către autoritățile competente, atunci când solicitarea de furnizare este
formulată în aplicarea unor prevederi legale;
– În cazul unor situații urgente sau cazuri de forță majoră;
– În cazul evenimentelor publice, conferințelor, dezbaterilor publice și altor asemenea evenimente, organizate de Primăria
Municipiului Arad, la care luați parte, ca urmare a consimțământului dumneavoastră exprimat în legătură:
1. cu preluarea imaginii dvs. în materiale foto și/sau video și
2. aducerea la cunoștința dumneavoastră a scopurilor și modalităților în care ar putea fi folosite astfel de materiale
foto/video.
Linkuri către alte website-uri
Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care Primăria Municipiului Arad nu le controlează. După ce faceți
clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți.
Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor instituții. Primăria Municipiului Arad nu controlează și nu își asumă
nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor
sau serviciilor terțelor părți.
3. PĂSTRAREA DATELOR PERSONALE
Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la cât timp este necesar pentru scopurile de prelucrare care v-au fost aduse
la cunoștință, la perioadele menționate în cadrul legislației în vigoare.
Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dumneavoastră personale. Analizăm datele colectate și prelucrate, în
vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.
Ștergem datele dumneavoastră personale ca urmare a unei solicitări transmise de dumneavoastră, cu excepția datelor a căror
prelucrare/ furnizare este impusă de o prevedere legală, caz în care durata de păstrare va fi cea prevăzută în legislația
obligatorie;
4. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Securitatea datelor cu caracter personal – în conformitate cu reglementările de la art. 25 și art. 32 din Regulamentul (UE)
2016/679.
Păstram în siguranță datele dumneavoastră personale, prin implementarea de măsuri tehnice corespunzătoare și a unor măsuri
organizatorice adecvate.
Derulăm o politică de instruire continuă a personalului nostru în legătură cu securitatea prelucrării datelor personale.
5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În calitate de persoane vizate, Regulamentului U.E. nr. 679/2016 vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
 dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, în caz
afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dvs. personale, dacă acestea sunt incorecte;
 dreptul de a șterge – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu,
dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în
anumite cazuri

Primăria Arad – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
2
 dreptul de a obiecta – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și
limitele stabilite de lege;
 dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat,
într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit de calculatoare uzuale sau să transmiteți aceste
date altui operator de date.
Puteți să vă exercitați aceste drepturi, depunând o solicitare scrisă. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP): https://www.dataprotection.ro.
6. RESPONSABILITATEA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Primăria Municipiului Arad, cu sediul în Arad, Bd. Revoluției nr. 75, controlează prelucrarea datelor personale, fiind operator
de date.
Prezenta politică de prelucrare a datelor personale poate suferi modificări ulterioare. Orice fel de actualizări intră în vigoare la
data publicării lor pe pagina web a Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro.
COOKIE
Un cookie este un fișier de dimensiune foarte mică pe care o pagină web îl salvează pe computerul sau pe echipamentul mobil
când accesați pagina web. Cu ajutorul acestui fișier pagina web poate reține acțiunile și preferințele dumneavoastră (spre
exemplu identificatorul sesiunii, limba selectată, dimensiunea fontului sau preferințele de vizualizare) pentru o anumită
perioadă de timp, pentru a nu fi dumneavoastră nevoit să le selectați din nou de fiecare dată când reveniți pe pagina web sau
când navigați dintr-o secțiune în alta a paginii web.
Puteți șterge toate cookie-urile care există deja pe echipamentul dumneavoastră și puteți configura aproape orice browser web
să blocheze utilizarea acestora.
Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați o pagina
web, iar anumite servicii sau funcționalități ar putea să nu mai funcționeze.
Pentru mai multe informații despre cookie-uri și stocarea locală, vizitați Asociația pentru Tehnologie și Internet.

Sari la conținut