Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Reorganizare serviciu dispecerat

Proiect de reorganizare a Serviciului Dispecerat și Monitorizare (SDM)

     Misiunile Serviciului Dispecerat și Monitorizare vizează două domenii:
– Receptarea, verificarea și distribuirea rapidă a inputurilor din afara DGPL Arad referitoare la apariția, în arealul UAT, a unor evenimente ce țin de competența poliției locale sau la soluționarea cărora aceasta își poate aduce contribuția;
– Dirijarea în teren a echipajelor diverselor servicii ale poliției locale, în baza procedurilor interne ce îmbină criteriul proximității geografice cu algoritmii de prioritizare a sarcinilor.

     În realizarea acestor activități, funcționarii de la SDM interacționează direct cu personalul altor entități ce îndeplinesc misiuni similare în oraș, precum angajații Serviciului 112, de la ambulanță sau cei de la telverde pus la dispoziția cetățenilor de către Primăria Municipiului Arad. Adesea, aceste interacțiuni au drept intermediar publicul care apelează mai multe instituții, în vederea soluționării problemelor pe care le întâmpină. Motivele rezidă fie în suprapunerea de competențe, fie în redirectarea cetățenilor de la o instituție la alte, prin declinarea competenței.
     Pe acest fond, analiza funcționării SDM în ultimii ani a evidențiat necesitatea unor îmbunătățiri privind următoarele aspecte:
  a) eficientizarea activității de dispecerat în timpul nopții, în condițiile existenței unui număr redus de apeluri, fapt ce conduce la un consum excesiv al resursei umane în cca. o treime din timpul de lucru;
  b) reducerea presiunii exercitate asupra dispeceratului poliției locale de apelurile ce nu sunt de competența acesteia, ci fac obiectul activității altor direcții din Primăria Municipiului Arad sau altor instituții (în prezent, aceste apeluri sunt majoritare). În condițiile în care, din anul 2017, poliția locală din Arad nu mai are personalitate juridică proprie, fiind integrată PMA, este rezonabilă luarea în considerare a unei comasări a serviciilor de asistență telefonică oferite de administrație, sub forma unui număr unic de apel, de la care să fie redirectate, ulterior, sesizările ce vizează exclusiv intervenția echipajelor DGPL, respectiv cele destinate altor direcții. Prin această comasare a numărului unic de apel al poliției locale 0257-939 cu TelVerde al PMA s-ar realiza următoarele:
  – reducerea numărului de angajați folosiți de PMA în prezent pentru a răspunde apelurilor publicului. Dispecerii poliției locale ar fi prezenți în continuare 24/24 și 7/7 la datorie, ei redirectând, în timpul zilei, apelurile de competența TelVerde către colegii funcționari publici care ar avea doar un program diurn;
  – eliberarea unor spații, în condițiile funcționării întregului personal al primăriei cu atribuții de asistență telefonică în locația actuală a dispeceratului poliției locale. O astfel de decizie ar reprezenta și un pas înainte către dispeceratul integrat al administrației publice din Municipiul Arad, un proiect ce urmează a fi finanțat prin fonduri europene și ce va integra monitorizarea domeniului public destinată securizării acestuia cu eficientizarea transportului în comun (sens în care, viitorul dispecerat va funcționa în imediata vecinătate a sediilor centrale ale DGPL și CTP).
  c) Actualizarea datelor tehnice ale susmenționatului proiect finanțat cu fonduri europene, în sensul identificării oportunităților de îmbunătățire a capacității de monitorizare și documentare a activităților de natură contravențională și infracțională. Necesitățile administrației vor trebui integrate cu cele exprimate de MAI și Ministerul Public, ce vor fi beneficiari punctuali ai informațiilor pe suport digital captate de echipamentele instalate de PMA. În cadrul acestui demers, se are în vedere identificarea locațiilor necesar a fi monitorizate, dar care nu au fost incluse în proiectul finanțat de UE. Parteneri precum RETIM, Gospodărirea Comunală, Agenția de Protecție a Mediului și Garda de Mediu, serviciul de salubritate vor contribui și ele la crearea unei liste suplimentare de locații necesar a fi monitorizate video permanent sau temporar. Toate zonele în cauză vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Arad, în vederea aprobării instalării, în viitor, a unor noi camere. Prezența acestora va fi semnalată publicului prin tăblițe indicatoare.
  d) Integrarea tehnică și procedurală, în limita cadrului legal actual, a întregului sistem de comunicare operativă al DGPL Arad cu serviciile de permanență ale MAI – ISU, Poliția Municipiului Arad, SCCO, IJJ Arad – sau cu alte structuri ce au competențe de intervenție operativă în cazurile sociale ori medicale identificate de echipajele poliției locale în teren: DGASPC, DAS, UPU din Spitalul Județean etc. Este imperios necesar ca toate sesizările transmise de DGPL cu privire la situații ce exced competența sa să fie consemnate și documentate în rapoartele zilnice ale dispeceratului. Acest sistem de auditare este absolut necesar dată fiind probabilitatea extrem de ridicată a reapariției majorității cazurilor respective în cursul unor incidente ce sunt din nou gestionate de echipajele poliției locale. Ca atare, fiecare dintre aceste cazuri individuale va trebui să facă obiectul unei colaborări cu instituția/instituțiile ce dispun de instrumentele legale și logistice necesare soluționării problemelor constatate repetitiv de angajații DGPL (și de public).

Sari la conținut