Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Salubrizarea spațiilor virane prin munca în folosul comunității

Salubrizarea spațiilor virane prin munca în folosul comunității

     Administrația publică locală, prin Direcția Generală Poliția Locală Arad și Direcția Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Arad, se concentrează asupra salubrizării suprafețelor de teren pe care le deține în intravilanul municipiului, transformate în depozite ilegale de deșeuri.
     Acestea sunt dispuse în întreg UAT Arad, cu preponderență în punctele de acces înspre oraș. În vederea salubrizării unor suprafețe nevalorificate încă economic ori peisagistic, dar sufocate de gunoaie, municipalitatea va utiliza resurse proprii, astfel încât rezultatul final al acestui demers să constituie un bun exemplu oferit proprietarilor privați care dețin, în proximitate, terenuri aflate în situații similare.
     Terenurile avute în vedere în cadrul proiectului nu fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii S.C. Salubritate Deva S.A. și S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. și, totodată, nu pot fi gestionate prin resursele umane limitate ale SC Gospodărirea Comunală S.A.

     În baza datelor furnizate de către polițiștii locali din cadrul Biroului de Protecția Mediului referitor la delimitarea zonelor aparținând municipalității afectate de gunoaie, Direcția Edilitară, împreună DGPL, vor aloca și supraveghea prestația din teren a persoanele asistate social, care efectuează muncă în folosul comunității. În prezent, numărul celor care efectuează astfel de activități este de circa 35 lunar, însă comasarea, sub coordonarea PMA, a forței de muncă provenite din mai multe surse – condamnări penale, contracte de mediere, condamnări contravenționale, alte persoane asistate decât cele beneficiare ale venitului minim garantat – poate mări considerabil grupul prestatorilor de servicii de salubrizare supravegheați de polițiștii locali. Acest lucru s-ar putea dovedi necesar, în condițiile în care, polițiștii locali au identificat 32 de terenuri virane deținute de primărie unde este necesară o astfel de intervenție de igienizare.
     Un efect pozitiv secundar important al acestui proiect de salubrizare, treptată, a terenurilor deținute de municipalitate, este condiționarea persoanelor fizice deținătoare de terenuri, a firmelor și asociațiilor de proprietari să procedeze, de asemenea, la igienizarea terenurilor deținute. În relația cu aceștia, agenții constatatori ai administrației pot face uz de prevederile Legii 211/2011, OUG 195/2005, HCLM 297/2015, respectiv ale HCLM 162/2007.
Rampe neautorizate de depozitare a deșeurilor au fost depistate de către polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului în toate punctele de acces în municipiu, precum și în zona centrală.
     Imaginea de ansamblu cuprinzând locațiile de pe raza municipiului, utilizate, în mod neautorizat, pe post de rampe de depozitare a deșeurilor este transpusă într-o hartă ce poate fi consultată pe site-ul Direcției Generale Poliția Locală Arad.

Dispunerea la nivelul UAT Arad a spațiilor virane care trebuie salubrizate

Sari la conținut