Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Prezentare

Predecesoare a Direcției Generale Poliția Locală Arad, Poliția Comunitară Arad a fost înființată în luna august a anului 2008, desfășurându-și activitatea cu un număr de 110 angajați până în luna ianuarie a anului 2011, în temeiul Legii 371/2004, privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare.

Începând cu luna februarie a aceluiași an, titulatura entității se schimbă. Astfel, Poliția Locală Arad funcționează, cu un număr de 160 de angajați, în baza Legii Poliției Locale,155/2010, HG 1330/2010 – Regulament – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, respectiv HCLM 245/28 iulie 2017, ca entitate cu personalitate juridică, până în luna august 2017, când este preluată de Primăria Municipiului Arad, în temeiul HCLM 246/28 iulie 2017, privind reorganizarea, modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Arad și ale Poliției Locale Arad, titulatura actuală fiind cea de Direcția Generală Poliția Locală Arad.

În prezent, cu un număr total de 177 de funcții și angajați, Direcția Generală Poliția Locală Arad se află în plin proces de reorganizare, modificările preconizând creșterea ponderii structurilor cu atribuții de ordine publică și circulație, în concordanță cu nevoile formulate de contribuabili, mass-media, precum și factorii de decizie din conducerea Primăriei Municipiului Arad, respectiv consilierii locali municipali.

De asemenea, se depun eforturi în vederea dotării Direcției Generale Poliția Locală Arad cu echipamente de comunicare și IT, îmbunătățirii parcului auto, pentru eficientizarea activității și conectarea polițiștilor locali la activitatea de teren a celorlalte instituții din sistemul de apărare și  ordine publică în cadrul misiunilor comune prevăzute de lege.

În prezent, un procent de 86% dintre angajații Direcției Generale Poliția Locală Arad își desfășoară activitatea cu preponderență în teren.

Acesta este efectul unei strategii inițiate în cea de-a doua jumătate a anului 2017, de conducerea Primăriei Municipiului Arad, de suplimentare a numărului de polițiști locali aflați în contact permanent cu cetățenii municipiului, pentru prevenirea și sancționarea actelor contravenționale sau infracționale, fără mărirea schemei de personal a DGPLA.

Zi de zi, polițiștii locali duc o luptă continuă în încercarea de a minimiza impactul actelor contravenționale săvârșite pe raza municipiului.

Sari la conținut