Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Poliția Locală atrage atenția agenților economici că au obligația de a se autoriza conform prevederilor HCLM 586/2021

Poliția Locală atrage atenția agenților economici că au obligația de a se autoriza conform prevederilor HCLM 586/2021

În cazul încălcării dispozițiilor legale, societățile comerciale pot fi sancționate contravențional cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, existând posibilitatea achitării sumei de 1.000 lei în termen de 15 zile.

Direcția Generală Poliția Locală Arad prin Compartimentul Activitate și Control Comercial, atrage atenția agenților economici asupra obligativității acestora de a se autoriza conform prevederilor HCLM 586/2021 privind Regulamentul de desfășurare a activităților economice și al piețelor în municipiul Arad.

Având în vedere numărul mare de agenți economici care nu respectă prevederile legale, anexăm prezentei comunicări toate codurile CAEN care necesită autorizare eliberată de Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Pentru obținerea autorizațiilor, agenții economici care au înscrise aceste coduri CAEN în certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, au obligația de a se prezenta la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități
Economice, pentru a depune dosarul de autorizare conform legii.

Sancțiuni în caz de neconformare

În cazul încălcării dispozițiilor legale, societățile comerciale pot fi sancționate contravențional cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, existând posibilitatea achitării sumei de 1.000 lei în termen de 15 zile.

Codurile CAEN care necesită autorizare eliberată de Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice din cadrul Primăriei Municipiului Arad în baza HCLM 586/2021:

4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 – Comerț cu alte autovehicule
4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor
4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și
televizoarelor
4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4661 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare
și de încălzire
4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate
4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru
vopsit, în magazine specializate
4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de
podea, în magazine specializate
4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic
n.c.a., în magazine specializate
4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al
animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
5610 – Restaurante
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7420 – Activități fotografice
7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7721 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7722 – Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 – Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7735 – Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
8110 – Activități de servicii suport combinate
8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 – Activități specializate de curățenie
8129 – Alte activități de curățenie
8211 – Activități combinate de secretariat
8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de
secretariat
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9313 – Activități ale centrelor de fitness
9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 – Repararea echipamentelor de comunicații
9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă si grădină
9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 – Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.
9601 – Spălarea si curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare
9603 – Activități de pompe funebre și similare
9604 – Activități de întreținere corporală
9609 – Alte activități de servicii n.c.a.
9321 – Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9700 – Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.