Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Obligații pentru proprietari și chiriași

Obligații pentru proprietari și chiriași

Având în vedere faptul că anual sunt identificate peste 3.500 de persoane care locuiesc în municipiul Arad fără actualizarea în actul de identitate a domiciliului ori reședinței, Direcția Generală Poliția Locală Arad reiterează necesitatea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de reglementările O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, respectiv ale Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

În acest sens, proprietarii din condominii au obligația să comunice președintelui, în scris, în termen de 10 zile, orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor notifică, de asemenea, proprietarilor de imobile care găzduiesc, pe o perioadă mai mare de 15 zile, persoane care nu au înscrisă în cartea de identitate adresa la care locuiesc în fapt, obligația de a se prezenta împreună cu acestea la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, în vederea exprimării consimțământului de primire în spațiu.

Potrivit modificărilor legislative intervenite la jumătatea anului 2023, intră în sarcina proprietarilor actualizarea documentelor de identitate cu adresele de domiciliu/reședință la care persoanele locuiesc efectiv. În situația încălcării reglementărilor mai sus menționate, proprietarii care găzduiesc chiriași ce nu au solicitat actualizarea adresei de domiciliu/reședință, în termen de 15 zile de la mutarea în imobil, riscă amenzi cuprinse între 75 lei și 150 lei, care se aplică până la intrarea în legalitate.

De asemenea, atât proprietarii cât și chiriașii care locuiesc temporar la adrese diferite de cele de domiciliu, sunt obligați să solicite SPCLEP Arad actualizarea actului de identitate, respectiv să ceară responsabilului cărții de imobil să procedeze la înscrierea în aceasta. Menționăm că legea sancționează, de asemenea, și refuzul înscrierii datelor în cartea de imobil.  

Poliția Locală Arad aduce la cunoștința reprezentanților asociațiilor de proprietari faptul că  înscrierea persoanelor în cartea de imobil se face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naștere. Pentru înscrierea persoanelor în cartea de imobil nu pot fi solicitate fotocopii ale actelor de identitate, certificatelor de stare civilă sau titlurilor de proprietate, acest aspect fiind interzis în ,mod explicit prin Hotărârea 295/2021, care pune în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prin urmare, înregistrarea în cartea de imobil se face exclusiv cu documentele originale, care sunt verificate vizual pentru conformitate.

Sari la conținut