Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Serviciul Pază Bunuri și Valori

Serviciul Pază Bunuri și Valori

Nume prenume șef: Marți Cristian

Adresa: Ștrandul Neptun, FN

Telefon: 0257 – 709164

Atribuții:
a) Asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Arad, conform planurilor de pază şi ordine publică;
b) Verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
c) Cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
d) Supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
e) Nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
f) Verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
g) În cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de Poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;
h) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Sari la conținut