Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Serviciul Ordine Publică și Circulație 2

Serviciul Ordine Publică și Circulație 2

Nume prenume șef: Hava Adrian

Adresa: Calea Victoriei nr.35B-37

Telefon: 0357 – 445937

Atribuții:

 1. Acţionează pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a curăţeniei pe raza municipiului Arad;
 2. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitarepublice, în zonele comerciale şi de agrement, parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Arad sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 3. Participă, împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, Protecţia Civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente, precum şi în situaţii de urgenţă;
 4. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 5. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 6. Intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul, “cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 7. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 8. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice, la solicitarea scrisă a acestora;
 9. Participă la asigurarea si mentinerea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială şi curăţenia localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 11. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată din municipiul Arad, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 12. Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale, precum şi pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 13. Cooperează cu Centrele Militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 14. Asigură, măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite, la solicitarea scrisa a acestora;
 15. Acordă, pe teritoriul municipiului Arad, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 16. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Arad, legate de problemele specifice serviciului;
 17. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale
Sari la conținut