Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Serviciul Evidența Persoanelor și Analiză

Nume prenume șef:  Gheorghiță Laura

Adresa: Calea Victoriei nr.35B-37

Telefon: 0357 – 445937

Program: Luni – Joi 8.00-17.00, Vineri 8.00-14.00

Atribuții:

 1. Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 2. Verifică activitatea responsabililor cărților de imobil, urmărind ținerea în actualitate a cărților de imobil conform art.37 alin.nr.2 din O.U.G. nr.97/2005;
 3. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin (2) din Ordonața de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența , domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute la art. 10 lit. a), b) și c), potrivit Legii nr. 349 din 6 iunie 2002 (actualizată) pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată și completată de Legea nr. 15/2016;
 5. Operează date cu caracter personal, în vederea întocmirii proceselor-verbale de contravenție și a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu respectarea prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 6. Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului Arad, legate de problemele specifice;
 7. Realizează, situații statistice și raportări periodice, în baza datelor pe care le operează;
 8. Asigură analiza și configurarea platformei Vituas;
 9. Asigură relaţiile cu publicul şi primirea sesizărilor scrise de la cetăţeni, coordonează activitatea de secretariat ;
 10.  Organizează și coordonează activitatea de comunicare internă și externă a documentelor
 11. Asigură primirea cetăţenilor în audienţă la conducerea unităţii şi urmăreşte comunicarea în termen a răspunsurilor către petiţionari;
 12.   Îndrumă persoanele să solicite în scris informaţiile de interes public;
 13. Trimite petiţiile greşit îndreptate, în cel mai scurt termen de la înregistrare, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie;
 14. Clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului;
 15. Redactarea răspunsurilor la sesisăzi adresate Direcției Generale Poliția Locală Arad de către petenți, care au fost repartizate prin rezoluție de conducerea DGPL Arad la două sau mai multe structuri;
 16. Facilitează relația conducerii cu mass-media;
 17. Direcţionarea cetăţeanului către o altă instituţie, care are competenţe în ceea ce priveşte aspectele sesizate, în cazul în care sesizarea primită se referă la aspecte care exced atribuţiilor Direcției Generale Poliția Locală Arad;
 18. Identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii poliției locale şi imaginii instituției, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură, după caz, informarea corectă a opiniei publice.
 19. Analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Direcția Generală Poliția Locală Arad.

Sari la conținut