Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Nume prenume șef: Pecican Corina Rodica

Adresa: B-dul Revoluției nr. 74

Telefon: 0257 – 709924

Atribuții:
a) Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
b) Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
c) Participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Arad ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
d) Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului structurii de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, primarului municipiului Arad sau persoanei împuternicite de acesta;
e) Pentru contravenţiile constatate în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii se vor stabili măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;
f) Întocmesc şi redactează sesizări în legătură cu infracţiunile constatate în timpul desfăşurării activităţii, pe care le înaintează organelor de urmărire penală;
g) Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;
h) Verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
i) Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
j) Verifică legalitatea amplasării materialelor de publicitate;
k) Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Arad, legate de problemele specifice serviciului;
l) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Sari la conținut