Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Serviciul Ordine Publică și Supraveghere Comunitarã

Serviciul Ordine Publică și Supraveghere Comunitarã

Nume prenume șef: Memet Iulian Marian

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37

Telefon: 0357 – 445937

Program: Luni – Joi 8.00-17.00, Vineri 8.00-14.00

Atribuții:

1. Asigură supravegherea persoanelor care desfășoară munca în folosul comunității dispusă de instanțele judecătorești, precum și a persoanelor care desfășoară astfel de muncă, în temeiul prevederilor legale privind venitului minim garantat;
2. Monitorizează și verifică persoanele care au adoptat animale din adăposturile pentru animale fară stăpân, în sensul îndeplinirii obligațiilor asumate de către acestea;
3.Identifică locuințele improvizate ale unor pesoane fără adăpost, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului și transmite cele constatate către serviciile specializate din cadrul instituțiilor și autorităților competente;
4. Asigură sprijin serviciilor de ordine publică la identificarea minorilor fără ocrotire părintească, fără acte de stare civilă sau de identitate, după caz, precum și pentru predarea acestora în familiile naturale sau în plasament în regim de urgență în cadrul serviciului public specializat;
5. Participă și sprijină serviciile operative din cadrul instituției, respectiv cele de ordine și liniște publică și circulație pe drumurile publice, paza bunurilor, cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
6. Asigură sprijin în vederea afișării proceselor verbale aflate în debit, la domiciliul/sediul debitorului;
7. Cooperează cu serviciile de ordine și liniște publică din cadrul instituției în vederea constatării și sancționării în ceea ce privește nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
8. În exercitarea atribuțiilor, personalul biroului este obligat să poarte uniforma specifică, cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale.

Sari la conținut