Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Birou Activitate si Control Comercial

Birou Activitate si Control Comercial

Nume Prenume Sef : Pop Faur Alin

Adresa: Calea Victoriei, nr. 35B-37

Telefon/ Fax: 0357-445938

Program : Luni-Joi 8.00-17.00, Vineri 8.00-14.00

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Activitate și Control Comercial au următoarele atribuţii:

a) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de către autoritatea admisistraţiei publice locale în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor agroalimentare şi industriale, desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Arad sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, sanitar-veterinare, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor;
k) verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
l) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
m) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-k), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Sari la conținut