Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Contracte RETIM

Contracte RETIM

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului împreună cu cei din cadrul  Serviciului Evidenta Persoanelor si Analiză verifică existența contractului de salubrizare, respectiv numărul de persoane care locuiesc în fapt la adresă, în cadrul unei acțiuni prin care se urmărește corelarea cantității de deșeuri generate de firme și gospodării cu datele din contractele încheiate. După verificarea a 47 de locații, au fost identificate 7 a căror titulari nu au încheiat contracte de salubrizare în vederea colectării gunoiului menajer.

În paralel, în situațiile în care se constată prezența mai multor persoane ce locuiesc efectiv  pe o perioadă mai mare de 30 de zile la adresa respectivă, acestea sunt îndrumate să se adreseze Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Arad. Acolo se va aplica pe actul de identitate mențiunea de reședință stabilită sau se va elibera un alt act de identitate cu domiciliului la noua adresă. Astfel, cetățenii evită aplicarea măsurilor sancționatorii prevăzute de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Direcția Generală Poliția Locală reiterează persoanelor fizice, asociațiilor de proprietari și reprezentanților societăților comerciale că au obligația să respecte regulile privind gestionarea deșeurilor și trebuie să încheie contracte cu operatorul de salubrizare. În caz contrar, se aplică sancțiuni contravenționale de către agenții de poliție locală. Cuantumul amenzilor poate ajunge până la 2500 lei pentru persoanele juridice, respectiv 1000 lei pentru persoanele fizice.

În situația în care se constată discrepanțe între numărul de locatari de la o adresă și numărul de persoane pentru care este contractat serviciul de salubritate în acea locație, este posibilă aplicarea unei taxe suplimentare de salubrizare acelor cetățeni ce refuză să contracteze servicii ale operatorului pentru întreaga cantitate de deșeuri generate (7,34 lei/persoană fizică/lună, respectiv 135 lei/mc/lună în cazul persoanelor juridice).

Conform prevederilor HCLM nr.297/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad, tuturor persoanelor fizice și juridice de pe teritoriul Municipiului Arad le este garantat dreptul de a beneficia de serviciul de salubrizare.

Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor rezultate din activitatea medicală. De asemenea, persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Se interzice colectarea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale.

 Atât în scopul creării unei estetici corespunzătoare municipiului Arad cât și pentru menținerea unui oraș curat și civilizat, utilizatorii au următoarele obligații:

– să respecte prevederile Regulamentului prevăzut în actul normativ sus-menționat şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

– să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare sau să achite taxa specială de salubrizare aprobată de Consiliul Local al Municipiului Arad, pentru situațiile în care beneficiază de prestarea activităţii fără contract;

– să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

– să încheie contracte pentru prestarea unei activităţi a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea publică locală i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, această activitate, respectiv SC RETIM SA;

– să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate);

– să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc.

Sari la conținut