Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Acte de identitate expirate

Acte de identitate expirate

În luna noiembrie, polițiștii locali cu atribuții de evidența persoanelor au verificat 500 de persoane cu acte de identitate expirate, respectiv minori care nu au acte de identitate.

Dintre aceste persoane, 82 sunt plecate în străinătate, iar 89 sunt necunoscute la adresă. În majoritatea situațiilor, imobilele au fost vândute, cei în cauză nefiind cunoscuți de către proprietarul actual sau de către vecini. Luându-se în considerare și faptul că, în unele cazuri, locuințele nu ofereau, în mod vizibil, spațiu suficient pentru coabitarea tuturor persoanelor care figurau cu domiciliu la acea adresă, rezultă că o parte dintre cei verificați nu au locuit niciodată în locațiile menționate în actul de identitate, unde au fost fictiv primiți în spațiu de către un  proprietar anterior al imobilului.

81 de concetățeni s-au mutat efectiv în locații neidentificate, fără a se adresa serviciului de evidența persoanelor cu o solicitare de schimbare a domiciliului la noua adresă. Dat fiind că această obligație trebuia îndeplinită în 15 de zile de la mutare, conform OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, respectivii contravenienți vor fi sancționați la fiecare interacțiune cu agenții constatatori, până la conformarea cu prevederile actului normativ menționat.

          Au fost identificate și două excepții, când a intervenit imposibilitatea îndeplinirii obligației legale de schimbare a cărții de identitate expirate: un deces și o stare de arest.

Față de cele trei categorii sus-menționate, din totalul de 500 de persoane verificate, s-a mai confirmat existența a 89 de minori pentru care nu se întocmiseră acte de identitate în termenul legal. Părinții/reprezentanții legali ai acestora nu au fost sancționați, datorită aplicării prevederilor legale consecutive instituirii stării de alertă (Legea 55/2020: ”valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice…se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”). Pentru întocmirea actelor de identitate, se poate proceda la programarea online la S.P.C.L.E.P. Arad.

Restul de 149 persoane cu actele de identitate expirate locuiesc în continuare la adresa respectivă, fiind îndrumate tot către S.P.C.L.E.P.

Direcția Generală Poliția Locală, prin Serviciul Evidența Persoanelor și Analiză desfășoară o activitate continuă de informare și control, la asociațiile de proprietari și în zonele rezidențiale cu locuințe individuale, atât în ceea ce privește necesitatea actualizării documentelor de identitate, cât și referitor la imperativul consemnării, în documente, a prezenței persoanelor cu domiciliul în Arad sau în afara acestuia, la adrese din arealul UAT Arad. Toate informațiile obținute în teren de polițiștii locali sunt transmise Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Arad, în vederea actualizării bazelor de date din Sistemul Național Informatic de Evidența Persoanelor.

Sari la conținut