Organizare

Structura de organizare a Politiei Locale Arad

Biroul Evidență Procese-Verbale și Identificări Persoane

Personalul din cadrul Biroului Evidență Procese-Verbale și Identificări Persoane are următoarele atribuţii:

Biroul Supraveghere Comunitară

Personalul din cadrul Biroului Spraveghere Comunitară are următoarele atribuţii:

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Parcări

Personalul din cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Parcări are următoarele atribuţii:

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice și Parcări

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări

au următoarele atribuţii:

Birou Pază Bunuri şi Valori

Personalul contractual din cadrul Biroului Pază Bunuri şi Valori are următoarele atribuţii:

a) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Arad, conform planurilor de pază şi ordine publică;
b) verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

Biroul Activitate și Control Comercial

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Activitate și Control Comercial au următoarele atribuţii:

a) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de către autoritatea admisistraţiei publice locale în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;

Serviciul Disciplina în construcţii

Atribuţiile specifice ale poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în construcţii sunt:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

Compartiment Protectia Mediului

Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului au următoarele atribuţii:

a) verifică respectarea normelor privind privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
b) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
c) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

Syndicate content