Organizare

Structura de organizare a Politiei Locale Arad

Compartimentul Juridic – Contencios

Compartimentul Juridic – Contencios, aflat în subordonarea directă şi exclusivă a directorului general al Poliţiei Locale Arad, îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) comunică instanţelor judecătoreşti copii certificate ale documentelor solicitate de acestea în legătură cu litigiile în care Poliţia Locală Arad este parte, conform prevederilor legale;
b) sesizează conducerea Poliţiei Locale Arad cu privire la orice aspecte legate de nerespectarea legislaţiei în vigoare pe care le constată î

Biroul Achiziţii Publice, Administrativ

Biroul Achiziţii Publice, Administrativ, aflat în subordinea directorului general adjunct, îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) urmăreşte asigurarea aprovizionării Poliţiei Locale Arad;
b) verifică modul de aprovizionare şi dotare a biroului cu echipament şi aparatura necesară;
c) elaborează documentaţiile specifice şi asigură respectarea legislaţiei achiziţiilor publice;
d) iniţiază şi organizează proceduri de achiziţie publică, urmăreşte derularea contractelor în urma procedurilo

Biroul Buget, Financiar, Contabilitate

Personalul cu funcţii de execuţie din cadrul biroului are următoarele atribuţii:
a) asigură efectuarea punctajului cu magazia privind gestiunea de materiale, obiecte de inventar şi echipament;
b) asigură întocmirea lunară a statelor de plată şi a situaţiei recapitulative privind salariile;
c) asigură întocmirea ordinelor de plată, foi de vărsământ;
d) asigură întocmirea situaţiei privind planificarea plăţilor;
e) monitorizează execuţia bugetară pe structura clasificaţiei

Biroul Resurse Umane

Biroul Resurse Umane, al cărui şef este subordonat şefului Poliţiei Locale, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) ţine evidenţa funcţiilor publice, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual;

b) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, realizând comunicările privind funcţiile publice vacante şi modificările intervenite în datele personale ale funcţionarilor publici ai Poliţiei Locale Arad;

Biroul Comunicare, Evidență Procese-Verbale

Personalul din cadrul Biroului Comunicare, Evidență Procese-Verbale are următoarele atribuţii:

Biroul Supraveghere Comunitară

Personalul din cadrul Biroului Spraveghere Comunitară are următoarele atribuţii:

Serviciul Dispecerat și Monitorizare

Personalul din cadrul Serviciului Dispecerat și Monitorizare are următoarele atribuţii:

Regulament de organizare si functionare

Acest regulament se regăseşte in cadrul hotărârii CLM Arad, nr. 11 din 27.01.2011, privind: "înfiinţarea Poliţiei Locale Arad, aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare"  (Anexa 3).

Serviciul Ordine și Liniște Publică

Personalul din cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică are următoarele atribuţii:

Syndicate content