Serviciul Dispecerat și Monitorizare

Personalul din cadrul Serviciului Dispecerat și Monitorizare are următoarele atribuţii:

 1. cunoaşte permanent capacitatea operativă a Poliţiei Locale Arad, efectivele de polițiști locali și personal cu atribuții de pază, aflaţi în misiune sau în obiective, şi a mijloacelor tehnice angajate în diferite acţiuni şi raportează de îndată şefului de serviciu orice modificare intervenită în structura operativă de la începutul turei (numărul şi repartizarea în teritoriu a patrulelor);
 2. cunoaşte permanent misiunile pe care le au de îndeplinit patrulele aflate în serviciu;
 3. primeşte rapoarte de îndeplinire a misiunilor şi alertează, cu avizul şefului de Dispecerat, echipajul de intervenţie operativă pentru sprijinirea patrulelor aflate în dificultate;
 4. menţine legătura permanentă cu patrulele aflate în misiune, cărora le transmite dispoziţii primite pentru acestea de la conducerea Poliţiei Locale Arad sau de la şeful Dispeceratului;
 5. urmăreşte executarea dispoziţiilor transmise patrulelor sau echipei de intervenţie şi raportează şefului de serviciu;
 6.  supraveghează permanent sistemul automat de alarmare;
 7. monitorizează obiectivele cu ajutorul camerelor video amplasate în zonele de competență, furnizând permanent date şi informaţii, în timp real, privind încălcarea normelor legale şi eventualele stări de pericol, facilitând sesizarea şi intervenţia operativă în funcţie de nevoi;
 8. înregistrează şi raportează şefului de serviciu evenimentele deosebite transmise de cetăţeni sau luate la cunoştinţă prin orice alt mod şi ia primele măsuri de intervenţie în cazuri urgente şi raportează şefului de serviciu;
 9. acţionează în vederea aplicării măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii de acest gen;
 10. asigură menţinerea legăturii permanente cu serviciile operative aflate pe teren;
 11. preia solicitările şi reclamaţiile de la cetăţeni, primite telefonic şi le transmite şefului de serviciu, iar în caz de urgenţă ia primele măsuri pentru intervenţia echipei operative;
 12. ia măsuri pentru intervenţia deîndată a echipei operative în caz de declanşare a alarmei la vreunul dintre obiectivele monitorizate prin sistemul automat de alarmare de la Dispecerat şi raportează şefului de serviciu la fiecare declanşare a alarmei;
 13. întocmeşte zilnic raport de activitate în care vor fi menţionate principalele evenimente şi măsurile luate, modul de îndeplinire a acestora şi durata intervenţiei;
 14. personalul autorizat din cadrul Serviciului accesează, în condițiile legii, bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne;
 15. în desfășurarea activitații, personalul este obligat să poarte uniforma specifică, cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 16. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 17. dispeceratul îşi desfăşoară activitatea NON-STOP ( permanent).