Dispecerat Tehnic-Informatic

Dispeceratul are următoarele atribuţii:
a) cunoaşte permanent capacitatea operativă a Poliţiei Locale Arad, efectivele de agenţi aflaţi în
misiune şi a mijloacelor tehnice angajate în diferite acţiuni şi raportează de îndată şefului de birou
orice modificare intervenită în structura operativă de la începutul turei (numărul şi repartizarea în
teritoriu a patrulelor);
b) cunoaşte permanent misiunile pe care le au de îndeplinit patrulele aflate în serviciu;
c) primeşte rapoarte de îndeplinire a misiunilor şi alertează, cu avizul şefului de Dispecerat, echipajul de intervenţie operativă pentru sprijinirea patrulelor aflate în dificultate;
d) menţine legătura permanentă cu patrulele aflate în misiune, cărora le transmite dispoziţii primite
pentru acestea de la conducerea Poliţiei Locale Arad sau de la şeful Dispeceratului;
e) urmăreşte executarea dispoziţiilor transmise patrulelor sau echipei de intervenţie şi raportează şefului de birou;
f) monitorizează permanent sistemul automat de alarmare;
g) înregistrează şi raportează şefului de birou evenimentele deosebite transmise de cetăţeni sau luate la cunoştinţă prin orice alt mod şi ia primele măsuri de intervenţie în cazuri urgente şi raportează şefului de birou;
h) acţionează în vederea aplicării măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii de acest gen;
i) asigură menţinerea legăturii permanente cu serviciile operative aflate pe teren;
j) preia solicitările şi reclamaţiile de la cetăţeni, primite telefonic şi le transmite şefului de birou, iar în caz de urgenţă ia primele măsuri pentru intervenţia echipei operative;
k) ia măsuri pentru intervenţia de îndată a echipei operative în caz de declanşare a alarmei la vreunul
dintre obiectivele monitorizate prin sistemul automat de alarmare de la Dispecerat şi raportează şefului de birou la fiecare declanşare a alarmei;
l) întocmeşte zilnic raport de activitate în care vor fi menţionate principalele evenimente şi măsurile luate, modul de îndeplinire a acestora şi durata intervenţiei;
m) întocmeşte, săptămânal un raport de sinteză pe care îl prezintă directorului executiv;
n) dispeceratul îşi desfăşoară activitatea NON-STOP (permanent)

În domeniul tehnic - informatic:
a) organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicaţie;
b) controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie şi informatică din instituţie;
c) asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în perfectă stare de funcţionare, controlează exploatarea, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de comunicaţie şi informatică;
d) execută inventarierea anuală a mijloacelor de comunicaţii şi informatică şi propune măsuri pentru efectuarea casărilor;
e) organizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor împotriva bruiajului radio;
f) cercetează cazurile de abateri care pun în pericol integritatea materialelor de comunicaţii şi informatică;
g) dezvoltarea sistemelor informatice prin cerinţe de îmbunătăţire;
h) administrarea bazelor de date şi a reţelelor de calculatoare;
i) gestionează versiunile aplicaţiilor software instalate în sistem, atât aplicaţii de bază cât şi specifice;
j) oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din Poliţia Locală Arad;
k) administrează reţeaua informatică a Poliţiei Locale Arad;
l) asigură respectarea de către personalul autorizat a prevederilor protocoalelor încheiate cu deţinătorii legali ai bazelor de date (M.A.I.);
m) coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul instituţiei;
n) asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia datelor cu caracter personal.
o) pune în funcţie echipamentele şi tehnica de calcul şi configurează echipamentele instalate;
p) implementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri specifice;
q) participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, elementelor de reţea sau comunicaţii
IT.