Condiții de angajare

Condiţiile specifice de organizare şi de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local vacante din cadrul Poliţiei Locale Arad

Persoana care se înscrie la concurs în vederea numirii în funcţia publică specifică de poliţist local, în cadrul Poliţiei Locale Arad, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute pentru funcţionarii publici şi următoarele condiţii specifice de ocupare a funcţiei publice pentru care se organizează concurs:

  1. să aibă vârsta minimă de 22 ani, înălţime minim 1,7 m;
  2. să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical de către cabinetul de medicină a muncii care se află în relaţiei contractuală cu Poliţia Locală Arad, la data susţinerii concursului;
  3. să aibă condiţie fizică adecvată funcţiei publice specifice, dovedită prin promovarea aptitudinii sportive, evaluată conform metodologiei de mai jos:

Metodologie
Probele se evaluează cu calificative: ADMIS sau RESPINS.
Toate probele se execută o singură dată.
Nesusţinerea unei probe sau abandonul echivalează cu retragerea din concurs.
În urma desfăşurării probelor de aptitudini fizice nu se admit contestaţii.
În cazul în care candidatul este respins, la o eventuală prezentare la un alt concurs, nu sunt luate
în considerare probele în care acesta a fost admis.
Nota minimă de promovare a fiecărei probe sportive este 7.
 Probe sportive:
- rezistenţă: - 1000 m bărbaţi
- 800 m femei
- viteză: 50 m
- flexie abdominală