Compartiment Protecția Mediului

Adresa: Calea Radnei, bl. 108
Telefon: 0257-709943;
Program: Luni - Vineri, orele 08:00-17:00

Atribuții Compartiment Protecția Mediului

 1. Participă la acțiuni de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;
 2. Verifică îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 3. Verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 4. Verifică și soluționează conform competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea  normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire ale localităților;
 5. Verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;
 6. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice;
 7. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la pct. 1-6, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale;
 8. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale stabilite prin Legea nr. 101/ 2006 – legea serviciului de salubrizare a localităților, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 9. Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit Legii nr. 24/ 15.01.2007, republicată, actualizată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
 10. Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit Legii nr. 211/15.11.2011,republicată, privind regimul deșeurilor;
 11. Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit O.U.G. nr. 195/22.12.2005, actualizată, privind protecția mediului;
 12. Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit  H.C.L.M.  nr. 162 din 29 iunie 2006 privind gospodărirea municipiului Arad;
 13. Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit  H.C.L.M.  nr. 183 din 3 august 1999 privind sancționarea unor fapte care constituie contravenții la gospodărirea orașului;
 14. Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit  H.C.L.M.  nr. 297 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiului Arad”;
 15. Operează date cu caracter personal, în vederea încheierii proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 16. Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute la art. 10 lit. a), b) și c), potrivit Legii nr. 349 din 6 iunie 2002 (actualizată) pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată și completată de Legea nr. 15/ 2016;