Cadrul legal

 1. H..C.L.M.. 9/2011 modif. de HCLM 192/2017 – Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în Municipiul Arad;
 2. H.C.L.M. 31/2004 modif. de HCLM 208/2011 pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Arad;
 3. H.C.L.M. 70/2012 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și construire a zonei pietonale “Mețianu” cu modif. Ulterioare;
 4. H.C.L.M. 297/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salurizare din Municipiul Arad;
 5. H.C.L.M. 141/2012 modif. de HCLM 303 / 2016 privind Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Arad cu modif. ulterioare;
 6. H.C.L.M. 245/2017 privind aprobarea modificării organigramei și a statelor de funcții și de personal al Poliției Locale Arad;
 7. H.C.L.M. 246/2017 privind reorganizarea, modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad și ale Poliției Locale Arad;
 8. H.C.L.M. 254/2017 privind Regulamentul de desfășurare a transportului de agrement cu trăsuri în Municipiul Arad;
 9. H.C.L.M. 278/2014 aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică - Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad cu modif. ulterioare;
 10. LEGEA 252/2003 privind registrul unic de control;
 11. LEGEA 349/2002 actualizată, privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
 12. LEGEA 270/2017 Legea Prevenției;
 13. H.C.L.M. nr. 51/2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind aprobarea înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
 14. H.C.L.M. nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificarile si completarile ulterioare
 15. H.C.L.M.  nr. 162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad, cu modificările ulterioare
 16. H.C.L.M. nr. 186/2006 publicitatea, reclama și afișajul în municipiul Arad
 17. H.C.L.M.  nr. 249/2011 privind completarea şi modificarea Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 128/2007 privind aprobarea Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân în municipiul Arad
 18. H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantai Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 19. H.G.  nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice
 20. H.G.  nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (actualizata pana la data de 24 mai 2011*)
 21. H.G. nr. 947/2000 (republicata) privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare (Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 09/09/2008)
 22. H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților
 23. H.G. nr. 947/2000 (republicata) privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată
 24. H.G. nr. 1578/2004 pentru modificarea si completarea HG 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producator
 25. LEGEA  nr. 12/1990 (republicata) privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite (Republicata la 09 Mai 2009)
 26. LEGEA  nr. 24/2007 (republicata) privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor (Republicata la 10 Noiembrie 2009)
 27. LEGEA  nr. 38/2003 (modificata) privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere (actualizata pana la data de 24 iulie 2010)
 28. LEGEA  nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (actualizata pana la data de 12 decembrie 2011)
 29. LEGEA  nr. 61/1991 (republicata) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice (republicata la 31 Ianuarie 2011)
 30. LEGEA  nr. 101/2006 (republicata) legea serviciului de salubrizare a localitatilor (actualizata pana la data de 6 noiembrie 2008*)
 31. LEGEA  nr. 211/2011 (republicata) privind regimul deseurilor
 32. LEGEA nr. 287/2009 (republicata) privind Codul civil (Republicata la 15 Iulie 2011)
 33. LEGEA nr. 422/2001 (republicata) privind protejarea monumentelor istorice**) (actualizata pana la data de 13 mai 2010*)
 34. LEGEA  nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (actualizata pana la data de 22 octombrie 2007*)
 35. LEGEA nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, modificată și completată prin O.G.nr. 92/2000, modificată și completată prin Legea nr. 2/2001
 36. ORDIN  nr. 536/1997 (modificat prin Ordinul 119/2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei
 37. ORDIN  nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (actualizat pana la data de 30 iulie 2010*)
 38. ORDIN  nr. 2182/2005 pentru aprobarea Listei monumentelor istorice 2004 - modificari si completari - si a Listei monumentelor istorice 2004 - monumente disparute - modificari si completari
 39. ORDIN  nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute
 40. O.G.  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (aplicabila incepand cu data de 25 noiembrie 2010*)
 41. O.U.G.  nr. 97/2005 (republicata) privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani*)
 42. O.U.G.  nr. 195/2002 (republicata) privind circulatia pe drumurile publice**) (aplicabila incepand cu data de 1 noiembrie 2011*)
 43. O.U.G.  nr. 195/2005 privind protectia mediului (actualizata pana la data de 3 decembrie 2008*)
 44. O.G. nr. 99/2000 (republicata) privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 45. LEGEA  nr. 7/2004 (republicata) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (Republicata la 02 August 2007)