Cadrul legal

H.C.L.M. nr. 9/2011
regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad
H.C.L.M.  nr. 31/2004
privind aprobarea Regulamentului privind întreţinerea şi circulaţia câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Arad
H.C.L.M.  nr. 51/2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind aprobarea înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
H.C.L.M. nr. 109/2009
privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi
H.C.L.M.  nr. 162/2006
privind gospodărirea municipiului Arad, cu modificările ulterioare
H.C.L.M. nr. 186/2006
publicitatea, reclama și afișajul în municipiul Arad
H.C.L.M.  nr. 249/2011
privind completarea şi modificarea Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 128/2007 privind aprobarea Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân în municipiul Arad
H.C.L.M.  nr. 259/2013
privind aprobarea modificării organigramei, a statelor de funcţii şi de personal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Arad
H.C.L.M.  nr. 141/2012
privind accesul şi circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t, în municipiul Arad
H.C.L.M. nr. 9/2011
privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad
H.C.L.M. nr. 186/2006
republicată, privind publicitatea, reclama și afișajul în municipiul Arad
H.G.  nr. 333/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantai Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
H.G.  nr. 348/2004
privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice
H.G.  nr. 525/1996
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (actualizata pana la data de 24 mai 2011*)
H.G.  nr. 947/2000
privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare (Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 09/09/2008)
H.G. nr. 128/1994
privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților
H.G. nr. 947/2000
privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată
H.G. nr. 661/2001
actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător
H.G. nr. 333/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață
H.G. nr. 348/2004
privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în zonele publice
LEGEA  nr. 12/1990
privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite (Republicata la 09 Mai 2009)
LEGEA  nr. 24/2007
privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor (Republicata la 10 Noiembrie 2009)
LEGEA  nr. 38/2003
privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere (actualizata pana la data de 24 iulie 2010)
LEGEA  nr. 50/2007
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (actualizata pana la data de 12 decembrie 2011)
LEGEA  nr. 61/1991
pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice (Republicata la 31 Ianuarie 2011)
LEGEA  nr. 101/2006
legea serviciului de salubrizare a localitatilor (actualizata pana la data de 6 noiembrie 2008*)
LEGEA  nr. 211/2011
privind regimul deseurilor
LEGEA  nr. 287/2009
privind Codul civil (Republicata la 15 Iulie 2011)
LEGEA  nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice**) (actualizata pana la data de 13 mai 2010*)
LEGEA  nr. 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (actualizata pana la data de 22 octombrie 2007*)
LEGEA nr. 12/1990
privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată
LEGEA nr. 103/1992
privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, modificată și completată prin O.G.nr. 92/2000, modificată și completată prin Legea nr. 2/2001
ORDIN  nr. 536/1997
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei (actualizat pana la data de 30 aprilie 2008*)
ORDIN  nr. 839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (actualizat pana la data de 30 iulie 2010*)
ORDIN  nr. 2182/2005
pentru aprobarea Listei monumentelor istorice 2004 - modificari si completari - si a Listei monumentelor istorice 2004 - monumente disparute - modificari si completari
ORDIN  nr. 2314/2004
privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute
O.U.G.  nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor (aplicabila incepand cu data de 25 noiembrie 2010*)
O.U.G.  nr. 97/2005
privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani*)
O.U.G.  nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice**) (aplicabila incepand cu data de 1 noiembrie 2011*)
O.U.G.  nr. 195/2005
privind protectia mediului (actualizata pana la data de 3 decembrie 2008*)
OUG nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
LEGEA  nr. 7/2004
privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (Republicata la 02 August 2007)
Anexa la Hotărârea CLM nr._din _2016
REGULAMENT PENTRU UTILIZAREA PISTELOR DE BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ARAD

AttachmentSize
HCLM-9-2011.pdf2.14 MB
HCLM-31-2004.pdf95.46 KB
HCLM-51-2011.pdf235.38 KB
HCLM-109-2009.pdf503.31 KB
HCLM-162-2006.pdf60.04 KB
HCLM-186-2006.pdf72.49 KB
HCLM-249-2011.pdf231.68 KB
HG_333_2003.pdf262.9 KB
HG_348_2004.pdf260.39 KB
HG_525_1996.doc140.2 KB
HG_947_2000.pdf137.57 KB
LEGE_12-06_08_1990.doc15.61 KB
LEGE_24-15_01_2007.doc29.31 KB
LEGE_38-20_01_2003.doc177.57 KB
LEGE_50-29_07_1991.doc184.46 KB
LEGE_61-27_09_1991.doc24.58 KB
LEGE_101-25_04_2006.doc60.81 KB
LEGE_211-15_11_2011.doc111.75 KB
LEGE_287-17_07_2009.doc1.6 MB
LEGE_422-18_07_2001.doc115.51 KB
LEGE_677-21_11_2001.doc68.89 KB
ORDIN_536-23_06_1997.doc102.35 KB
ORDIN_839-12_10_2009.doc387.47 KB
ORDIN_2182-01_07_2005.doc6.08 KB
ORDIN_2314-08_07_2004.doc5.99 KB
OUG_2-12_07_2001.doc63.34 KB
OUG_97-14_07_2005.doc48.74 KB
OUG_195-12_12_2002.doc241.26 KB
OUG_195-22_12_2005.doc202.75 KB
HCLM-141-2012.pdf762.51 KB
LEGE_7_2004_R.pdf65.12 KB
REGULAMENT-piste-biciclete-Arad-2016.pdf150.86 KB
HCLM-259-2013.pdf2.02 MB