Aradul - oraș curat

 

OBLIGAȚII AGENȚI ECONOMICI
Art.6. Institutiile publice, agentii economici, celelalte persoane juridice, denumite în continuare
persoane juridice au urmatoarele obligatii principale:

1. Sa întretina în stare corespunzatoare imobilele în care îsi desfasoara activitatea prin efectuarea
lucrarilor de reparatii, amenajari si alte lucrari specifice, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a)
(1) fatadele imobilelor (sedii sau puncte de lucru) se renoveaza cu o periodicitate de 10 ani, sau
ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor deteriorari importante ale acestora;
(2) nu este obligatorie renovarea imobilelor în termenul prevazut la alin.(1) daca starea acestora
este buna;
b) imobilele cu fatade „cortina” (din sticla, materiale compozite, etc.) se curata integral de cel putin 2
ori pe an, în lunile octombrie si aprilie;
c) în timpul lucrarilor de renovare schelele se protejeaza cu plase de protectie. Pentru cei interesati
plasa de protectie poate fi utilizata si ca suport publicitar de tip mash;
d) lucrarile de întretinere si reparatii se efectueaza la timp conform normelor continute în cartea
tehnica a constructiei si/sau conform constatarilor rezultate din activitatea de urmarire a comportarii în timp a
constructiilor;
e) executantul lucrarilor de constructii (constructii noi, renovari,etc.) are obligatia de a asigura un
coridor de trecere de-a lungul întregii lucrari pentru pastrarea circulatiei pietonale;
f) proprietarul constructiei, care datorita gradului de degradare (desprinderi de elemente
constructive, parti din fatada sau acoperis) spatiul public, are obligatia de a interveni imediat în remedierea
deficientelor si totodata de a marca si izola zona expusa;
g) lucrarile de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare se efectueaza pe baza
proiectului tehnic întocmit de persoane autorizate si pe baza autorizatiei de construire, cu respectarea legilor
nr. 50/1991 republicata, nr. 422/2001(unde este cazul), a Legii nr.10/1995.

2. Sa întretina permanent curatenia portilor, geamurilor, vitrinelor si firmelor, prin:
a) spalare frecventa, îndepartarea prafului;
b) înlocuirea geamurilor sparte sau crapate;
c) amenajarile festive ale vitrinelor ocazionate de diferite sarbatori se mentin doar în perioada de
desfasurare (într-un interval maxim de 2 luni);
d) forma, dimensiunile si modalitatile de fixare ale firmelor se stabilesc si autorizeaza potrivit
regulamentului de publicitate;
e) întretinerea în stare buna a tâmplariei prin reparatiile curente ce se impun si vopsirea periodica a
celei de lemn; în imobilele cu mai multe apartamente tâmplaria se vopseste în aceeasi culoare;
f) tâmplaria imobilelor clasificate „monument istoric” sau reprezentative arhitectural care nu mai
poate fi reconditionata – solutie agreata – se înlocuieste partial sau în într egime (dupa caz) cu tâmplarie din
materiale identice ca forma si culoare;
g) înlocuirea geamurilor si usilor cu geam termopan se autorizeaza cu montarea acestora în tâmplarie
identica, ca forma, material si culoare cu cea înlocuita, la imobilele clasificate „monument istoric” sau
reprezentative arhitectural;
h)
(1) portile imobilelor clasificate ca „monumente istorice” sau reprezentative arhitectural (portile
uscate) se renoveaza si se restaureaza cu materiale identice sau se înlocuiesc cu unele noi identice cu
originalul;
(2) portile imobilelor „monumente istorice” în situatia în care nu pot fi reconditionate vor fi înlocuite
cu altele noi, pastrându-se aceeasi forma, material si ornamente. Montarea noii porti se va face numai cu
aprobarea prealabila a institutiei Arhitectului Sef.

3. sa asigure curatenia si ordinea la locurile de depozitare din curtile interioare, pe terenurile pe care
le detin si în imobilele pe care le folosesc, prin:
a) depozitarea materialelor, marfurilor, utilajelor în spatiile deschise – curti, terenuri – si în mod
obligatoriu în zonele cu vizibilitate directa din domeniul public se face în mod ordonat, în considerarea
aspectului civilizat si îngrijit al zonelor, spatiilor respective;
b) caile de acces în imobile si în curtile interioare se pastreaza permanent libere accesului publicului,
pompierilor, salvarii sau altor forme de interventii; în acest sens pe caile de acces se interzice depozitarea
oricaror materiale (deseuri, materiale de constructii, marfuri, ambalaje, etc.);
c) deseurile asimilate deseurilor municipale (nepericuloase) se depoziteaza în pubele si în locurile
special amenajate, cu interdictia totala de aruncare, abandonare a acestora direct pe sol, în curtile interioare
sau pe domeniul public;
d) asigurarea masurilor de deratizare si dezinsectie;
e) igienizarea subsolurilor si podurilor condominiilor.

4. Sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor pe aliniamentul aferent imobilelor detinute, prin:
a) maturatul zilnic, ori de câte ori este necesar. Maturatul se efectueaza dupa stropirea cu apa a
suprafetelor respective, cu exceptia perioadelor cu temperaturi negative. Se interzice îndepartarea gunoiului
maturat de pe trotuar pe carosabil, sau pe zona verde;
b) îndepartarea zapezii si a ghetii ori de câte ori este necesar. Strângerea zapezii se face în locuri în
care nu stânjeneste circulatia pietonala, auto sau parcarea.
c) în cazul pericolului iminent de cadere a zapezii sau ghetii (turturilor), de pe cladirile înalte,
detinatorii au obligatia sa ia masuri de marcare a perimetrului expus, de avertizare si de îndepartare a
acestora cu mijloace proprii sau prin intermediul firmelor care au dotari specifice.

5.
(1) Sa finalizeze constructiile începute, ale caror autorizatii de construire au expirat, cu
obligativitatea solicitarii unei noi autorizatii de construire, în conditiile legii.
(2) Pentru constructiile nefinalizate, pentru care nu se solicita autorizatii de construire în conditiile
alin.(1) si care sunt amplasate la frontul stradal în adiacenta domeniului public, se asigura masurile de
conservare, de protectie a domeniului public si siguranta a circulatiei.
(3) În toate cazurile proprietarii au obligatia sa asigure aspectul îngrijit al constructiilor nefinalizate
prin înlocuirea materialelor de protectie deteriorate (folii, panouri, etc), a molozului, a materialelor rezultate
din demolare, prin abordarea oricaror solutii necesare realizarii scopului prezentei norme. Sunt exceptate
prezentelor norme santierele în lucru.

6. Sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile
publice din santiere, zone agricole, etc. prin orice mijloc propriu prin care se îndeparteaza noroiul de pe
anvelope în asa fel încât acesta sa nu fie împrastiat pe carosabil.

 OBLIGAȚII PERSOANE FIZICE
Art 7. În domeniul gospodaririi municipiului cetatenii au urmatoarele obligatii principale:

1. Sa întretina curatenia locuintelor pe care le detin în proprietate sau cu orice titlu, a anexelor
gospodaresti, a curtilor si împrejmuirilor acestora, prin:
a) asigurarea masurilor de deratizare si dezinsectie;
b) igienizarea subsolurilor si podurilor locuintelor colective (în sistem condominiu); se interzice
depozitarea în incinte a oricaror produse sau materiale care pot crea disconfort vecinilor;
c) întretinerea instalatiilor în stare buna de functionare, cu obligativitatea de sesizare de îndata a
autoritatilor competente în cazul constatarii unor deficiente la instalatiile de încalzire sau la retelele de gaz sau
energie electrica;
d) asigurarea curateniei si al aspectului ordonat si îngrijit în curti si în mod obligatoriu în cele cu
vizibilitate directa din domeniul public;
e) în blocuri rufele se pot usca în balcoane, terase, logii doar pe dispozitive care sa nu depaseasca
cota parapetului; se interzice montarea oricaror dispozitive de uscare a rufelor pe întreaga fatada a blocului;
f) asigurarea integritatii si al aspectului civilizat urban al împrejmuirilor si portilor, prin operatiuni de
vopsire, zugravire, reparatii, curatare, dupa caz;
g) renovarea fatadelor cu o periodicitate de max. 10 ani. Fac exceptie imobilele a caror fatada nu
este deteriorata;
h) lucrarile de întretinere si reparatii se efectueaza la timp, conform normelor continute în cartea
tehnica a constructiei si/sau conform constatarilor rezultate din activitatea de urmarire a comportarii în timp a
constructiilor;
i) lucrarile de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare se efectueaza pe baza
proiectului tehnic de persoane autorizate si pe baza autorizatiei de construire, cu respectarea legii nr.50/1991
republicata, a Legii nr.422/2001 – unde este cazul, a Legii nr.10/1995;
j) tâmplaria imobilelor clasificate „monument istoric” sau de arhitectura, care nu mai poate fi
reconditionata – solutie agreata – se înlocuieste partial sau în întregime (dupa caz) cu tâmplarie din materiale
identice ca forma si culoare;
k) înlocuirea geamurilor si usilor cu geam termopan se autorizeaza cu montarea acestora în tâmplarie
identica, ca forma, material si culoare cu cea înlocuita, la imobilele clasificate „monument istoric” ;
l)
(1)portile imobilelor clasificate ca „monumente istorice” sau reprezentative arhitectural (portile
uscate) se renoveaza si se restaureaza cu materiale identice sau se înlocuiesc cu unele noi identice cu
originalul;
(2) portile imobilelor „monumente istorice” în situatia în care nu pot fi reconditionate vor fi înlocuite
cu altele noi, pastrându-se aceeasi forma, material si ornamente. Montarea noii porti se va face numai cu
aprobarea prealabila a institutiei Arhitectului Sef;
m) în timpul lucrarilor de renovare schelele se protejeaza cu plase de protectie. Pentru cei interesati
plasa de protectie poate fi utilizata si ca suport publicitar de tip mash;
n) executantul lucrarilor de constructii (constructii noi, renovari,etc.) are obligatia de a asigura un
coridor de trecere de-a lungul întregii lucrari pentru pastrarea circulatiei pietonale;
o) proprietarul constructiei, care datorita gradului de degradare (desprinderi de elemente
constructive, parti din fatada sau acoperis) spatiul public, are obligatia de a interveni imediat în remedierea
deficientelor si totodata de a marca si izola zona expusa;

2.
(1) Sa finalizeze constructiile începute, ale caror autorizatii de construire au expirat, cu
obligativitatea solicitarii unei noi autorizatii de construire în conditiile legii.
(2) Pentru constructiile nefinalizate, pentru care nu se solicita autorizatii de construire în conditiile
alin.(1) si care sunt amplasate la frontul stradal în adiacenta domeniului public, se asigura masurile de
conservare, de protectie a domeniului public si siguranta a circulatiei.
(3) În toate cazurile proprietarii au obligatia sa asigure aspectul îngrijit al constructiilor nefinalizate
prin înlocuirea materialelor de protectie deteriorate (folii, panouri, etc), a molozului, evacuarea materialelor
rezultate din demolare, prin abordarea oricaror solutii necesare realizarii scopului prezentei norme. Sunt
exceptate prezentelor norme santierele în lucru.

3. Sa mentina curatenia pe trotuare (sau pe drum, acolo unde nu exista trotuare), pe portiunea din
dreptul imobilului si a locurilor de parcare folosite, prin:
a) maturat periodic (saptamânal);
b) îndepartarea buruienilor, a florei spontane care creste pe lânga borduri, garduri, stâlpi,
împrejmuiri, s.a.m.d.;
c) îndepartarea zapezii si a ghetii ori de câte ori este necesar. Strângerea zapezii se face în locuri în
care nu stânjeneste circulatia pietonala, auto sau parcarea;
d) în cazul pericolului iminent de cadere a zapezii sau ghetii (turturilor), de pe cladirile înalte,
detinatorii au obligatia sa ia masuri de marcare a perimetrului expus, de avertizare si de îndepartare a
acestora cu mijloace proprii sau prin sesizarea autoritatilor competente .
e)
(1) întretinerea spatiilor verzi adiacente imobilelor si condomiilor prin maturare, greblare si chiar
plantare cu material dendrofloricol, toaletarea arborilor de talie mica si a arbustilor ornamentali si varuitul
acestora;
(2) în situatiile în care se sesizeaza iminenta prabusirii unui arbore, proprietarii, asociatiile de
proprietari au obligatia de a sesiza de îndata autoritatea publica locala.

4. Toti cetatenii, inclusiv cei în tranzit, au obligatia de a pastra curatenia în toate locurile publice din
municipiul Arad, prin:
a) aruncarea oricaror obiecte, ambalaje (doze, pahare de unica folosinta, ziare, pachete goale de
tigari, mucuri de tigari, sticle, PET- uri, etc.) doar în pubelele special amenajate;
b) pastrarea integritatii pubelelor, cosurilor de gunoi amplasate pe domeniul public;
c) pastrarea integritatii mobilierului urban (banci, spatii de afisaj, locuri de joaca, fântâni arteziene,
etc.), fiind interzisa deteriorarea acestora în orice forma inclusiv prin inscriptionarea cu vopsele, creta, grafiti;
d)
(1) pastrarea curateniei în perimetrul de desfasurare a unor sarbatori sau evenimente (Revelion,
Târg de Craciun, Zilele orasului, adunari publice, altele);
(2) aruncarea pe jos a sticlelor sau a altor obiecte contondente sau taioase care pot periclita
siguranta cetatenilor sau a bunurilor constituie o circumstanta agravanta a încalcarii normelor prevazute la alin.(1);
e) pastrarea integritatii parcurilor si zonelor verzi.

 SANCTIUNI
Art. 8.
(1) Încalcarea dispozitiilor prezentelor norme, constituie contraventie si se sanctioneaza, dupa
cum urmeaza:
a) Nerespectarea prevederilor art. 6 punctul 1 lit. „a” alin. (1), cu avertisment, cu obligatia corelativa
de a se încadra în prevederile instituite, în termen de maxim 1 an de la data constatarii
contraventiei. La expirarea termenului prevazut mai sus, fapta se sanctioneaza cu amenda de la
1.501 lei la 2.000 lei;
b) Nerespectarea prevederilor art. 7 punctul 1 lit. „g”, cu avertisment, cu obligatia corelativa de a se
încadra în prevederile instituite, în termen de maxim 2 ani de la data constatarii contraventiei. La
expirarea termenului prevazut mai sus, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 1.001 lei la 1.500
lei;
c) Nerespectarea prevederilor art. 6 punctul 1 lit. „c”, „e” si „f”, punctul 2 lit. „a” – „c” si „e”, punctul 4
lit. „c”, art. 7 punctul 1 lit. „m” – „o”, punctul 2 alin. 2 si 3, punctul 3 lit. „d” si punctul 4, cu
amenda de la 1.501 lei la 2.000 lei;
d) Nerespectarea prevederilor art. 6 punctul 4 lit. „a”, „b”, punctul 5 alin. 2 si 3 si art. 7 punctul 3 lit.
„c”, cu amenda de la 1.001 lei la 1.500 lei;
e) Nerespectarea prevederilor art. 6 punctul 1 lit. b, punctul 3, punctul 6, art. 7 punctul 1 lit. a – f si p, punctul 3 lit. a, b si e, cu amenda de la 700 lei la 1.000 lei.
(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se aplica contravenientilor, persoane fizice
ori juridice.

Art.9. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre agentii constatatori,
împuterniciti ai primarului.

Art.10.
(1) Contravenientii beneficiaza de posibilitatea achitarii a jumatate din minim în termen de 48
de ore de la comunicarea Procesului-verbal de contraventie.
(2) Împotriva Procesului-verbal de contraventie se poate depune plângere la sediul
emitentului, în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens, prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art.11. Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile capitolului 3 „Raspunderi si
sanctiuni” al Legii nr. 50/1991 republicata.

Art.12. Amenzile se platesc la Directia Venituri a Municipiului Arad sau în contul
RO77TREZ02121350201 deschis la Trezoreria Municipiului Arad.

AttachmentSize
HCLM 162 din 2006 Gospodarirea mun.Arad_.pdf189.47 KB