Accesul traficului greu în municipiul Arad

Traficul greu, pe raza municipiului Arad, este reglementat prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad, Nr. 141 / 2012.