Șef Serviciu Circulație pe Drumurile Publice și Parcări 3

Nume - Prenume: LAURENȚIU JAN TUDOSE
Adresa: Ștrandul Neptun FN
Telefon: 0257-709164
Program: Luni - Vineri, orele 08:00-17:00

Atribuții șef Serviciu:

 1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 2. asigură continuitate dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control;
 3. coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;
 4. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
 5. asigură instruirea, zilnică, a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă şi, periodic, se preocupă pentru instruirea personalului din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;
 6. ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 7. ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
 8. organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;
 9. analizează, lunar, activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 10. ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare;
 11. întocmeşte raportul privind activitatea săptămânală a personalului din subordine şi îl prezintă şefului Direcției Generale Poliţia Locală Arad.

 

Atribuții funcție de execuție:

 1. asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de vehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;
 2. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. participă împreună cu administratorul drumului, la solicitarea acestuia, la acțiuni comune pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 4. participă împreună cu unitățile/ structurile teritoriale ale Poliției Române, la solicitarea acestora, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumurile publice și implică aglomerări de persoane;
 5. sprijină unitățile/ structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și a celor agabaritice pe raza teritorială de competență;
 6. acordă sprijin unităților/ structurilor teritoriale locale ale Poliției Române, în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;
 7. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 8. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;
 9. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 10. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;
 11. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;
 12. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Arad;
 13. verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului Arad, legate de problemele specifice serviciului;
 14. operează date cu caracter personal, în vederea încheierii proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 15. prin dispoziții ale Primarului Municipiului Arad, controlează, constată și încheie procese- verbale de constatare a contravențiilor conform HCLM 278/2014 privind funcționarea sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad;
 16. prin dispoziții ale Primarului Municipiului Arad, constată și sancționează abaterile pentru încălcarea normelor legale privind transportul public local, pe raza de competență a Municipiului Arad;
 17. prin dispoziții ale Primarului Municipiului Arad, constată și sancționează abaterile pentru încălcarea normelor legale privind activitatea de transport în regim de taxi, pe raza de competență a Municipiului Arad;
 18. prin dispoziții ale Primarului Municipiului Arad, controlează respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad;
 19. prin dispoziții ale Primarului Municipiului Arad, controlează respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad;
 20. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;
 21. constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute la art. 10 Ut. a), b) și c), potrivit Legii nr. 349 din 6 iunie 2002 (actualizată) pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată și completată de Legea nr. 15/ 2016.
 22. Preia de la dispecerat sesizările transmise și le rezolvă în mod operativ, raportând despre aceasta șefului de serviciu. Transmite spre dispecerat modul de rezolvare a problemei;
 23. Comunică prin dispecerat problemele constatate pe teren care țin de competența altor servicii pentru a fi transmise spre rezolvare (ex: cerșetori, comerț ilegal etc).