CONCURS DE RECRUTARE FUNCȚIONARI PUBLICI - 15.06.2017


Poliția Locală Arad organizează în data de 13.06.2017 – proba sportivă - eliminatorie (pentru Serviciile Ordine și Liniște Publică 1 și 2 și Serviciul Circulație pe Drumurile Publice), în data de 15.06.2017 – proba scrisă, iar interviul – într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise  concurs de recrutare în funcţiile publice de execuție vacante din cadrul Serviciilor Ordine și Liniște Publică 1 și 2, Serviciului Circulație pe Drumurile Publice,  Biroului Supraveghere Comunitară, precum și Biroului Resurse Umane de la Poliția Locală Arad, astfel:

Serviciile Ordine și Liniște Publică 1 și 2:

  • 1 funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior, ID 329222:

Condiţii generale:
- conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
Condiţii specifice:
- conform art. 57 alin. (5), lit. c) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
- vechime în specialitatea studiilor (studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat): minim 9 ani.

  • 3 funcții publice de polițist local, clasa III, grad profesional asistent, ID 329212, 329196, 329220:

Condiţii generale:
- conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
Condiţii specifice:
- conform art. 57 alin. (5), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
- vechime în specialitatea studiilor (studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat): minim 6 luni.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice:

  • 1 funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ID 329273:

Condiţii generale:
- conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
Condiţii specifice:
- conform art. 57 alin. (5), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
- vechime în specialitatea studiilor (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă): minim 1 an.

Biroul Supraveghere Comunitară:

  • 1 funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal, ID 329272:

Condiţii generale:
- conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
Condiţii specifice:
- conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
- vechime în specialitatea studiilor (studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat): minim 5 ani.

Biroul Resurse Umane:

  • 1 funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 329252:

Condiţii generale:
- conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
Condiţii specifice:
- conform art. 57 alin. (5), lit. c) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
- vechime în specialitatea studiilor (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă): minim 9 ani.

Concursul constă în:

  • selectarea dosarelor de înscriere – în maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • proba sportivă – eliminatorie – pentru Serviciile Ordine și Liniște Publică 1 și 2 și Serviciul Circulație pe Drumurile Publice - programată în data de 13.06.2017, ora 09.00.
  • proba scrisă – programată în data de 15.06.2017, ora 11.00;
  • interviul – într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (în perioada 15.05.2017 – 06.06.2017).

 

Condițiile generale de participare la concurs, conform art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcționarului public, r2, actualizată, sunt:
„Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.”


AttachmentSize
Bibliografie-cocurs_15.06.2017.pdf108.2 KB
Norme-Bareme-sportive-concurs_15.06.2017.pdf423.19 KB
PV-selectie-dosare-concurs-recrutare_13-15.06.2017.pdf236.6 KB
Borderou_notare_proba_sportiva_13.06.2017.pdf105.92 KB
Borderou_notare_proba_scrisa-concurs-15.06.2017.pdf144.6 KB
Borderou_notare_proba_interviu_concurs-15.06.2017.pdf93.55 KB
Centralizator_final_concurs-concurs-15.06.2017.pdf64.35 KB