Purtător de cuvânt

Nume - Prenume: MONICA TULCAN
Telefon: 0357-445937, 0357-445938
Adresa: Str. G-ral Ion Dragalina, nr. 18
Program: Luni - Vineri, orele 08:00-16:00
Atribuții:

  • Întocmește și organizează mapa zilnică de presă, cuprinzând materiale referitoare la instituția Poliția Locală Arad
  • Realizează zilnic și raportează conducerii instituției un raport detaliat privind mențiunile esențiale din presă referitoare la Poliția Locală Arad
  • Răspunde de transmiterea informațiilor publice în relațiile cu mass-media și a normelor metodologice de aplicare a acesteia
  • Elaborează strategia de comunicare și imagine a Poliției Locale Arad și urmărește punerea în aplicare a acesteia
  • Menține permanent legatura cu instituțiile de învățământ din municipiu pe linia informării elevilor și cadrelor didactice cu privire la activitatea Poliției Locale Arad și modalitățile de colaborare pe linia prevenirii evenimentelor nedorite
  • Răspunde de aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public