Pregătire și școlarizare

Art 18 din legea 155/2010
     ART. 18
    (1) Dupã numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, proveniţi din structurile poliţiei comunitare sunt obligaţi ca, în termen de 5 ani, sã urmeze un program de formare iniţialã organizat într-o instituţie de învãţãmânt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (2) Dupã numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, selecţionaţi ulterior operaţionalizãrii structurilor poliţiei locale, în condiţiile art. 3 alin. (1), precum şi cei selecţionaţi în vederea încadrãrii posturilor structurilor de poliţie localã înfiinţate în condiţiile art. 3 alin. (2) sunt obligaţi ca, în termen de un an, sã urmeze un program de formare iniţialã organizat într-o instituţie de învãţãmânt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) poliţiştii locali care provin din structurile de ordine şi siguranţã publicã ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cei care au urmat un program de pregãtire iniţialã într-o instituţie de învãţãmânt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (4) Durata programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) este de minimum 3 luni.
    (5) Finalizarea programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de învãţãmânt. În urma promovãrii examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat, în condiţiile legii, de cãtre instituţia organizatoare.
    (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã, dupã expirarea perioadei de 5 ani prevãzute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevãzute la alin. (2), poliţistul local nu a absolvit programul de formare iniţialã, acesta este eliberat din funcţia publicã.
    (7) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale poliţiştilor locali aferente programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) se suportã din bugetul poliţiei locale sau din bugetul local, dupã caz.
    (8) Modul de organizare a programelor de formare prevãzute la alin. (1) şi (2) şi structura programelor de învãţãmânt se stabilesc prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
    (9) Formarea profesionalã a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local se realizeazã în condiţiile Legii nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (10) Condiţiile de încadrare pentru personalul din compartimentele responsabile cu protecţia mediului şi activitatea comercialã, precum şi a personalului cu atribuţii de control pe linia disciplinei în construcţii se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, pe baza prevederilor legale în domeniu şi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.